Riksfototräffen 2021 i Umeå ställs in

Vi måste tyvärr meddela att vi tillsammans med Riksförbundet Svensk Fotografi beslutat att ställa in Riksfototräffen i Umeå 21-23 maj 2021 på grund av läget i den pågående pandemin. 
Det hela känns naturligtvis tråkigt med tanke på det som vi tycker intressanta programmet vi hade planerat för dom tre dagarna. Men som läget ser ut nu  så ser vi ingen möjlighet att kunna genomför Riksfototräffen 21-23 maj. 

Men vi hoppas på att hitta någon lösning på att förverkliga delar av programmet när läget så tillåter. Vi hoppas bl.a på att kunna genomföra en besök på Västerbottens museum och Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi. Så håll gärna utkik på denna hemsida, Fotoförening Flabbs hemsida och Umeå fotoklubbs hemsida för mer information runt detta.

RSF:s årliga Riksfotoutställningen som består av sex olika sektioner kommer dock att genomföras som planerat. Juryn håller just nu på att jobba för fullt med alla inskickade bilder. Resultat kommer att presenteras på RSF:s hemsida.