21-01-25 Anmälningar för Riksfototräffen öppnas. 
Uppdaterat 2021-03-14.
På grund av den rådande Pandemin ställs riksfototräffen i Umeå in. 

21-01-31 Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder.

21-03-01 Ansökningar om förtjänsttecken ska vara RSF tillhanda.

21-08-31 Bilder returneras till deltagande klubb